Meny

Ofte stilte spørsmål: Covid-19 og Statsraad Lehmkuhl

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om Covid-19 og jordomseilingen One Ocean Expedition.

(Foto: R Fagerås)

Statsraad Lehmkuhl seilte som planlagt fra Arendal den 20. august 2021. Med det gikk startskuddet for den 20 måneder lange ekspedisjonen, der skipet skal besøke 36 havner over hele kloden.

For å sikre en trygg reise gjennomfører Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl ekstra smittevernstiltak. Våre prosedyrer er noe strengere enn det myndighetene anbefaler. Årsaken er at et smitteutbrudd om bord på et skip kan få konsekvenser for alle om bord og for seilasen i sin helhet.

Spm: Må jeg være vaksinert for å seile?

Svar: Ja, det må du.

* For å delta på etappen Las Palmas – Curaçao må du være beskyttet, dvs. at du har fått minst én vaksinedose. Du må fremvise sertifikat på at du er beskyttet.

* For samtlige av de resterende toktene på jordomseilingen, inkludert toktet Curaçao – Jamaica, er det et absolutt krav at du er fullvaksinert, og at du har et sertifikat som dokumenterer dette.

(Se utdypning av begrepene beskyttet/fullvaksinert nederst i saken.)

Spm: Jeg vil ikke, eller kan ikke, ta vaksine. Kan jeg få fritak for vaksinering?

Svar: Nei, alle må være vaksinerte. Det er et absolutt krav.

Spm: Hva slags test krever dere, og når skal jeg ta den?

Svar: Vi krever et negativ PCR-testsvar fra samtlige medseilere. Det er en 48 timers frist for PCR-testen. Det vil si at testen må være utført ikke mer enn 48 timer før ombordstigning. I tillegg må du ta  en hurtigtest på kaien med negativt resultat. Hurtigtesten utføres av Statsraad Lehmkul sitt eget personell.

Spm: Jeg er fullvaksinert og/eller har gjennomgått Covid-19-infeksjon for mindre enn 6 måneder siden. Må jeg likevel fremvise negativ PCR-test før ombordstigning?

Svar: Ja, det må du. En kan være smittet, selv om en er fullvaksinert.

Spm: Hva er forskjellen mellom en PCR-test og en hurtigtest?

Svar: Hurtigtestene er ikke like nøyaktige som PCR-testene. En PCR-test kan oppdage ørsmå mengder virus. Hurtigtestene krever større virusmengder for å kunne påvise viruset.

Spm: Jeg skal gå om bord i en utenlandsk havn. Hvor kan jeg ta PCR-koronatest?

Svar: Du kan ikke ta PCR-koronatest om bord på skipet. Normalt vil dette tilbys på flyplasser og lignende knutepunkter. Du må selv finne hvor ut hvor du kan ta testen.

Spm: Tilbyr Statsraad Lehmkuhl PRC-test?

Svar: På skipet har vi utstyr for PCR-test, men dette har meget begrenset kapasitet. Skipets egen PCR-tester vil kun tas i bruk på medseilere i spesielle tilfeller. For eksempel dersom en medseiler får en falsk positiv hurtigtest på kaien, det vil si at hurtigtesten er positiv, selv om en har testet negativt på PCR-test de siste 48 timer. Vi har lege om bord som vil håndtere PCR-testen. Pris for PCR-test i regi av Statsraad Lehmkuhl: kr 650,-

Spm: Hvis man, tross fullvaksinasjon, skulle bli smittet rett før en seilas, får man da være med skipet likevel? Hvis ikke, får en da refundert billetten?

Svar: Er PCR-testen positiv, får du ikke, under noen omstendigheter, komme om bord. Vi kan dessverre ikke tilby refusjon, dersom PCR-testen viser at du har blitt smittet like før avreise. Det blir i så fall en sak for hver enkelt medseiler sin reiseforsikring.

Spm: Kjenner dere til forsikringsselskaper, norske eller internasjonale, som tilbyr forsikringer til land som Utenriksdepartementet fraråder folk å reise til?

Svar: Mange forsikringsselskaper tilbyr ikke reiseforsikring ved reiser til land som er inkludert i UDs reiseråd.

Dette er UDs reiseråd, som er gjeldende frem til 1. oktober 2021:

  • «Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er også gjort unntak for noen land og områder på EUs såkalte tredjelandsliste. Dette er land og områder utenfor EU som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning. Reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.»

Heldigvis er det enkelte reiseforsikringsselskap, for eksempel Gouda, som tilbyr reiseforsikring, også for reiser til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia, samt enkelte tredjeland. En slik forsikring vil da gjelde som normalt, bortsett fra at alle kostnader som knytter seg til Covid-19 ikke vil være dekket. Det vil det si at kostnader knyttet til hotellkarantene, sykehus og hjemsendelse av Covid-positive reisende ikke vil være dekket av forsikringen.

Men dette har vi en løsning på. Skipets egen assurandør, Skuld, har bekreftet at skipets forsikringsdekning vil omfatte kostnader knyttet til at medseilere blir koronasyke, så lenge dette skjer om bord på de ulike etappene.

Dette gjelder koronarelaterte forhold som ikke dekkes av reiseforsikringen.

Denne bestemmelsen gjelder foreløpig kun for følgende etapper mellom Europa og USA:

* Las Palmas – Curacao

* Curacao – Jamaica

* Jamaica – Cuba

* Cuba – Bahamas

* Bahamas – USA

Forutsetninger for at Skuld dekker kostnader knyttet til koronasykdom hos medseilere:

* At smitten oppdages mens medseileren er om bord. Dette betyr at Skuld dekker kostnader for hotell, sykehus og hjemsendelse, dersom en medseiler blir syk av Covid-19 mens vedkommende er om bord. Men merk følgende: Dersom en medseiler blir syk av Covid-19 mens vedkommende er turist på egenhånd, enten før eller etter at hen har vært om bord, vil SKULD ikke dekke dette.

* At du har tegnet en reiseforsikring som kun har unntak for Covid-relaterte kostander.

* At du oppfyller kravene til vaksinering. For Las Palmas – Curacao må du være beskyttet, dvs. fått vaksinedose nr. én. For Curacao – Jamaica og Jamaica – Cuba må du være fullvaksinert. I tillegg må du kunne fremvise negativ PCR test, ikke eldre enn 48 timer, før    ombordstigning, samt negativ hurtigtest på kaien før ombordstigning.

Spm: Dersom stiftelsen må avlyse et tokt på grunn av Covid-19 eller andre ekstraordinære forhold, vil jeg da få pengene tilbake?

Svar: Ved en kansellering grunnet koronasituasjonen og/eller ekstraordinære forhold, vil stiftelsen refundere toktbilletten(e). Reisen til og fra skipet og/eller hotellovernatting dekkes av din reiseforsikring. Sørg for at du har en god reiseforsikring.

Spm: Kan jeg avbestille toktet og få refusjon, dersom jeg må i karantene ved ankomst?

Svar: Nei, dette var en risiko som var kjent ved bestillingstidspunktet og utenfor vårt ansvarsområde.

Spm: Hva skjer hvis jeg eller noen andre blir smittet mens vi er om bord?

Svar: Hvis mannskap eller medseilere får symptomer og et positivt testsvar om bord, enten under eller ved slutten av toktet, vil de isoleres på skipets hospital. Når vi ankommer havn, må alle bli værende om bord til lokale myndigheter har besluttet videre håndtering. Du må sørge for å ha en god reiseforsikring som dekker kostnader ved eventuelle planlagte aktiviteter og reiser på land, dersom denne situasjonen skulle inntreffe.

Spm: Hvordan vurderer dere den politiske situasjonen i Cuba?

Svar: Stiftelsen forholder seg til politiske uroligheter på samme måte som med Covid-19. I samarbeid med ambassadene observeres situasjonen nøye. Tiltak vil bli iverksatt hvis det viser seg å være nødvendig. Cuba er den destinasjonen som har opplevd politisk uro i sommer. Vi har jevn kontakt med ambassaden i Havanna, som er optimistiske på at vår ankomst i november vil kunne gå som planlagt.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Spm: Hvor vil skipet ligge til kai i havnene?

Svar: Ofte er ikke nøyaktig kaiplass i de ulike havnene avklart på bestillingstidspunkt. Vi vil dele denne informasjonen så snart den foreligger for hver enkelt etappe.

Spm: Jeg er fullvaksinert i utlandet med en annen vaksine enn den som brukes i Norge. Kan jeg reise? 

Svar: Ja, det kan du. Vaksinen må være godkjent i det landet man er vaksinert. Dokumentasjon på dette må medbringes.

Spm: Hvordan holder dere meg oppdatert på endringer og annen info?

Svar: Vi sender all informasjon til e-postadressen som er oppgitt i din bestilling. Du finner også informasjon på våre nettsteder: https://oneoceanexpedition.com/no og https://lehmkuhl.no/

Spm: Beskyttet eller fullvaksinert?

Svar: Du er definert som «beskyttet» dersom du:

* er fullvaksinert. Se definisjon under.

* har fått 1 vaksinedose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.

* har gjennomgått covid-19 de siste 12 månedene, fra du har avsluttet isolasjon til 12 måneder etter prøvedato.

Du er fullvaksinert når du har:

* fått 2 vaksinedoser, og det har gått over 1 uke siden du fikk den siste dosen.

*har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.

*gjennomgått covid-19 og har fått 1 dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før 3 uker etter du tok testen som var positiv.

*fått 1 vaksinedose og etter 3 uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

*fått påvist antistoffer mot covid-19 og har fått 1 dose med koronavaksine for over en uke siden.

Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Publisert 02.09.21

Tilbake til toppen