Meny

Ofte stilte spørsmål: Covid-19 og Statsraad Lehmkuhl

I takt med at Europa har fått kontroll på pandemien, har vi i Statsraad Lehmkuhl pr. i dag ingen krav til vaksinering og testing. Landene vi skal besøke i 2023 har ingen krav eller restriksjoner på innreise når det gjelder C-19. Merk at kravene kan bli endret, dersom omstendighetene tilsier det.

Spm: Hvilke C19-krav til vaksiner og testing har dere for seiltoktene i 2023?
Svar: I takt med at Europa har fått kontroll på pandemien, har vi pr. i dag ingen krav til vaksinering og testing. Merk at vi vil justere kravene, dersom omstendighetene tilsier det.

De europeiske landene vi skal besøke i 2023 har heller ingen krav eller restriksjoner på innreise når det gjelder C-19. Merk at landene kan endre sine krav på kort varsel. Vi gjør vårt beste for å holde toktmannskapet informert om endringer, men det er hver enkelt reisende sitt ansvar å holde seg oppdatert på hvilke retningslinjer som gjelder i de ulike landene vi seiler til, inkludert lokale krav og anbefalinger om reiseforsikring.

Spm: Dersom stiftelsen må avlyse et tokt på grunn av C-19, vil jeg da få pengene tilbake?
Svar: Dersom vi må kansellere et tokt på grunn av C-19, vil toktbilletten(e) blir refundert. Merk at vi ikke refunderer andre utgifter, som flybilletter, hotell, etc. Dette er det din egen reiseforsikring som eventuelt må dekke.

Dersom du blir forhindret fra å delta på toktet på grunn av helse/sykdom, inkludert C-19, skal krav om refusjon rettes til forsikringsselskapet ditt.

Spm: Hva skjer hvis jeg eller noen andre blir smittet mens vi er om bord?
Svar: Eventuelle C19-tilfeller vil bli tatt hånd om av skipslegen. De kan isoleres på skipshospitalet eller egne områder på skipet til smittefaren er over. En god reiseforsikring vil dekke kostnader til slike situasjoner.

Spm: Hvordan holder dere meg oppdatert på endringer og annen info?
Svar: Vi sender all informasjon til e-postadressen som er oppgitt i din bestilling.

Oppdatert 20.04.23
Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Foto: Ingrid Wollberg

Tilbake til toppen