Meny

Ansvarsfraskriving

  • EN
  • Ansvarsfraskriving

    Informasjonen på dette nettstedet er kun ment for generell informasjon. Informasjonen er gitt av Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, og selv om vi bestreber oss på å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gir vi ingen garantier eller forsikringer av noe slag, verken uttrykkelige eller underforståtte, angående fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet eller tilgjengelighet med hensyn til nettstedet eller informasjonen, produktene, tjenestene eller relatert grafikk innholdt på nettstedet for noe formål. All tillit du legger til slik informasjon skjer derfor strengt på egen risiko. Vi vil under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tap eller skade, inkludert, men ikke begrenset til, indirekte eller følgetap, eller tap eller skade som oppstår på grunn av tap av data eller fortjeneste som følge av eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet. Opphavsrettserklæring: Dette nettstedet og dets innhold er opphavsrettslig beskyttet av Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Alle rettigheter er reservert. Du kan ikke, uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse, distribuere eller kommersielt utnytte innholdet. Du kan heller ikke overføre det eller lagre det på noe annet nettsted eller annen form for elektronisk hentingssystem. Foto: Jesper Rosenmai

    Tilbake til toppen