Meny

Historien

 • EN
 • Historien

  Historien i korte trekk

  «Statsraad Lehmkuhl» er en tremastet stålbark og ble bygget ved Johann C. Tecklenborg AG i Bremerhaven-Geestemünde i 1914 som skoleskip for den tyske handelsflåten, under navnet “Grossherzog Friedrich August”. Under mesteparten av den første verdenskrig lå skipet som stasjonært skoleskip i Tyskland, og ble deretter beslaglagt av engelskmennene.
  På initiativ av daværende direktør i Det Bergenske Dampskibsselskab, tidligere statsråd Kristoffer Lehmkuhl, kjøpte Norges Rederiforbund skipet for ca. kr. 300.000 i 1923. Som et uttrykk for erkjentlighet overfor Kristoffer Lehmkuhl, for hans arbeid til fremme av skoleskipssaken i Norge og for hans innsats i 1905-regjeringen, ble skipet omdøpt til «Statsraad Lehmkuhl».

  Etter at Bergens Rederiforening hadde utrustet et 5 måneders prøvetokt for 200 elever i 1923, ble skoleskipet i 1924 overdradd til institusjonen Bergens Skoleskib. Bortsett fra krigsårene 1940-45, da den tyske okkupasjonsmakt beslagla skipet og omdøpte det til «Westwärts», drev Bergens Skoleskib «Statsraad Lehmkuhl» uavbrutt til og med 1966.
  På tross av statsbidrag maktet ikke institusjonen da lenger å drive skoleskipet. Svikt i tilgangen på elever og økte driftsomkostninger gjorde at man alvorlig overveiet salg av skipet til utlandet. Skipsreder Hilmar Reksten kjøpte imidlertid «Statsraad Lehmkuhl» i 1967 for at den ikke skulle gå ut av landet, og for at den fortsatt kunne brukes til opplæringsformål.

  «Statsraad Lehmkuhl» måler 1.516 brutto registertonn og har et seilareal på 2.026 kvm fordelt på 22 seil. Elevkapasiteten har i alle år vært 200 pr. kurs, men etter modernisering av innredningen, bl.a. med moderne sanitæranlegg er kapasiteten i dag redusert til 150. Det er lugarer for den faste besetning på rundt 20 mann. Skipet har en dieselmotor på 1125 HK som under gunstige værforhold kan gi en fart på ca. 11 knop.
  Av hensyn til skoleskipsguttenes sikkerhet ble «Statsraad Lehmkuhl» allerede fra konstruktørens side «underrigget», altså redusert seilmengde i forhold til skipets dødvekt. Dette gir skipet et visst handikap i kappseilaser ved svak vindstyrke. Skuten gjør seg derfor best i frisk vind.

  «I 1978 ga skipsreder Hilmar Reksten «Statsraad Lehmkuhl» til Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, som nå eier og driver skipet. »

  I årene 1968 – 72 drev så skipsreder Reksten for egen regning diverse kurs for førstereisgutter. Men på grunn av manglende tilskudd fra staten til drift av skipet for opplæringsformål, ble «Statsraad Lehmkuhl» liggende i opplag på Bergens havn fra 1973.
  Stiftelsen har gjennom flere år leiet skipet ut til foreninger, skoler, firmaer og organisasjoner, som har brukt skipet til forskjellige formål og turer. I tillegg har det gjennom flere år vært arrangert åpne seiltokt og skjærgårdsturer. «Statsraad Lehmkuhl» har besøkt USA ved flere anledninger. Andre fjerne destinasjoner har vært Brazil, Tyrkia og Kapp Verde øyene. I årene fra 1994 til 2005 har skipet gjennomgått et omfattende rehabiliteringsprogram, og fremstår etter dette som et av verdens best vedlikeholdte seilskip. «Statsraad Lehmkuhl» har fungert som skoleskip for den tyske marine høsten 2000, og fra 2002 har skipet hver høst vært leiet av Den norske Marine som skoleskip for Befalsskolen og Sjøkrigsskolen.
  «Statsraad Lehmkuhl» er i dag Norges største og eldste skvær-rigget seilskip.

  Tilbake til toppen