Meny

Venneforeningen

 • EN
 • Venneforeningen

  Bli medlem!

  • Enkeltmedlemskap
  • kr. 350,- pr år
  • Utenlandsk medlemskap
  • kr. 500,- pr år
  • Foreninger og bedrifter <100 ansatte
  • kr. 2.500,- pr år
  • Bedrifter >100 ansatte
  • kr. 5.000,- pr år
  • Livsvarig medlem
  • kr. 3.500,-

  Venneforeningen har et dedikert styre som jobber aktivt for å skaffe flere medlemmer og sikre at Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl får de bidragene de trenger og består av følgende personer:

  Styreleder: Pål Røys Jangård
  Styremedlem: Ove Lind
  Styremedlem: Alexander Nordhuus
  Styremedlem: Anne-Kristine Øen
  Styremedlem: Frank Karlsen
  Deltager: Bernt Jacob Schwings Pettersen
  Deltager: Haakon Steinar Vatle

  Administrasjonsarbeidet er utført av Guni Kaldestad

  Medlemsfordeler
  Den aller største belønningen med å være medlem av Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner er vissheten om at skipet bevares. Som medlem er du med på å sikre at vi i Bergen og Norge fortsatt kan være stolte av å ha et av verdens største og best bevarte seilskip. I tillegg til dette får du en velkomstpakke klistermerke, pin med Venneforeningens logo, foreningens vedtekter samt informasjon om skipet. Livsvarige medlemmer får i tillegg et diplom.

  Rabatt på skjærgårdsturer
  Årsmedlemmer og livsvarige medlemmer får 50 kroner i rabatt på inntil 3 billetter pr. betalte medlemskap (pr. år) på de åpne skjærgårdsturene med Statsraad Lehmkuhl.
  Bedriftsmedlemmer får 50 kroner i rabatt for inntil 10 billetter pr. betalte bedriftsmedlemsskap (pr. år).

  Medlemsblad:
  Som medlem får du tilsendt et medlemsblad om våren. Denne utgis i tillegg som bilag i Bergens Tidene.

  Fortsatt venter nye restaureringsoppgaver for Statsraad Lehmkuhl. Skipet skal på verft vinteren 2017/2018.
  Hvis Venneforeningen skal kunne være en aktiv støttespiller for skipet, trenger vi ditt bidrag!

  Venneforeningen har i alle år vært en viktig støttespiller for seilskipet Statsraad Lehmkuhl og har bidratt med økonomisk støtte til en hel rekke prosjekter som har sikret utbedring og videre drift av skipet.
  Her er noen av bidragene:

  2017: kr. 24 000 til nytt tv- og lydsystem i mannskapsmessen.
  Kr. 500 000 til oppussing av resepsjonen i skur 7.
  2016: kr. 255 000 nytt osmoseanlegg.
  kr. 137 000 nytt solseil til stordekk.
  kr 130 000 til omtrekking av benker på banjerne.
  2015: kr. 480 000 til innkjøp av nytt gråvannsanlegg.
  2014: kr. 250 000 til ny buffet i mannskapsmessen.
  Kr. 42 000 til produksjon av film om Statsraad Lehmkuhl
  Kr. 200 000 til jubileumsåret
  2013: kr. 4 millioner til diverse prosjekter på verksted, blant annet ny bysse og fornyelse av kjøl/frys
  2012: kr. 100 000 til ny hjemmeside.
  2011: kr. 1 350 000 til ny propell.
  2008: kr. 300 000 til fornyelse av instrumenter om bord.
  2007: kr. 250 000 til oppussing av ornamentene.
  2006: kr. 600 000 til ombygging av Skur 7, stiftelsens kontorlokaler.
  2005: kr. 420 000 til innkjøp av nye livbåter.
  2002/2003: I disse årene gjennomgikk Statsraad Lehmkuhl en omfattende renovering av stordekket. Her bidrog venneforeningen som den største private bidragsyteren med til sammen kr. 3 millioner.
  1998: kr. 1,7 millioner til reparasjon og rehabilitering av akterskipet og bekostet nye generatorer.
  1995: Deltok i finansieringen av ny seilgarderobe til skipet og kjøpte 225 stoler til skipet.
  1982: Skaffet skipet ny hovedmotor

  Takket være alle våre medlemmer og andre støttespillere har dette latt seg gjøre!

  Tilbake til toppen