Meny

Søk om toktstipend!

 • EN
 • Søk om toktstipend!

  Er du mellom 15 og 30 år og klar for et spennende eventyr til sjøs høsten 2024? Søk om toktstipend, dekker 40% av billetten! Enkel søknad! Høsten 2024 seiler Statsraad Lehmkuhl til Frankrike, Spania og Irland! Hey ho, let´s go!

  På seiltokt kan en utfordre seg selv under trygge rammer. Ikke minst får alle ta del i det fantastiske fellesskapet som oppstår om bord på et seilskip!

  – Du kan søke om stipend til alle toktene i 2024, med ett unntak: Ekstra-toktet til Shetland i april.
  – Stipendet dekker 40% av billettprisen.
  – Alle mellom 15 og 30 år kan søke.
  – Du kan søke om stipend til flere tokt.

  I 2024 skal skipet ligge på verft hele sommersesongen for massive oppgraderinger. Vi tilbyr isteden spennende seilaser til Frankrike, Spania og Irland om høsten!
  Se alle årets seiltokt her!

  NB 1: SØKNADSSKJEMAET ER EN SØKNAD OM TOKTSTIPEND, MEN OGSÅ EN BESTILLING AV SELVE TOKTET.
  NB 2: BINDENDE PÅMELDING! DERSOM DU FÅR INNVILGET STIPEND, REGNES TUREN SOM BESTILT.
  NB 3: DU KAN IKKE SØKE OM STIPEND TIL ET TOKT SOM ALLEREDE ER BESTILT OG BETALT.
  NB 4: IKKE BESTILL ET TOKT PÅ NETTSIDENE VÅRE, I TILLEGG TIL Å SENDE INN SØKNAD OM STIPEND! VI BOOKER TUREN FOR DEG – DERSOM STIPENDET BLIR INNVILGET!

  Vi svarer på alle søknader. Dersom du får tildelt stipend, får du tilsendt en bekreftelse på stipendet sammen med en faktura for restbeløpet på billetten. Eks: Koster turen kr 10 000,- vil stipendet ditt utgjøre kr. 4000,- Du får en faktura fra oss på kr. 6000,-

  Dersom du i er i tvil om at du faktisk kommer til å delta på toktet, må du vente med å søke stipend til du er HELT sikker på at du kommer til delta.

  Les reisevilkårene før du søker stipend. Merk særlig vilkår for kansellering.

  Reiser til/fra havnene og overnattinger på skipet før/etter tokt er ikke inkludert i stipendordningen.

  Du kan søke om stipend uavhengig av hvem du reiser sammen med.

  Er du under 18 år, må søknaden godkjennes av en foresatt/verge.

  Behandlingstid: 2 – 4 uker. «Førstemann til mølla»-prinsipp: Når det er tomt for stipendmidler, stenger vi for flere søknader. Vi oppfordrer særlig ungdommer fra Vestlandet om å søke.

  I vurderingen av søknadene vektlegger vi særlig interesse og engasjement for et bærekraftig hav. Hva kan du og andre gjøre for å bidra?

  SØK OM TOKTSTIPEND HER!

  Aktiv ferie med mesteringsfølelse
  Et seiltokt med Statsraad Lehmkuhl er en unik og aktiv form for ferie, og ekstra godt egnet for ungdommer. En kan utfordre seg selv under trygge rammer. Mestringsfølelsen tar en med seg lenge etter at en går i land!

  Nærheten til havet gjør at en får en særlig god forståelse for hvor viktig havet er for vår felles framtid.


  Fantastiske naturopplevelser venter! Foto: Malin Kvamme.

  Samhold og sjømannskap
  På havet deler vi på både arbeidsoppgaver og opplevelser. Stemningen, samholdet og mestringsfølelsen blir helt spesiell. Tidligere båtsmann på Lehmkuhl, Jo Leif Strønen, sier det slik:

  » På et skip bor vi tett sammen. Vi blir venner med alle mulige slags folk. Folk som en aldri hadde funnet på å hilse på gaten. Alder, nasjonalitet, legning – bakgrunn betyr ingenting. Alle som kommer om bord starter på like fot og blir et lag som drar sammen.»

  Trenger ingen forkunnskaper
  En trenger ingen erfaring eller kunnskap om seling for å dra på tokt! Vår vennlige og profesjonelle besetning vil lære deg alt du trenger for å delta i aktivitetene om bord.

  Les mer om livet om bord her!

  Ungdom som reiser alene 
  Alle over 15 år kan reise uten følge av en foresatt/verge. Merk at skipets mannskap ikke har anledning til å følge opp personer som krever særlig tilsyn. God fremferd er viktig for både sikkerheten og trivselen om bord.

  Statsraad Lehmkuhl retter en stor takk til Stiftelsen Neptun, som har gjort stipendordningen mulig. Målet er at flest mulig unge skal få muligheten til å oppleve det positive fellesskapet på en stor seilskute.

  Velkommen om bord til en aktiv og spennende reise på høsttokt med Statsraad Lehmkuhl! 

  SØK OM TOKTSTIPEND HER!

  Foto under: André Marton Pedersen/Isak Okkenhaug

  Tilbake til toppen