Meny

Sjøforsvaret fortsetter kontrakten

en gledens dag! 

Sjøforsvaret fortsetter kontrakten med Statsraad Lehmkuhl – en gledens dag!  

Det har i lengre tid vært knyttet stor usikkerhet om det videre samarbeid mellom Sjøkrigsskolen (SKSK) og Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl (SSSL) og de fleste større medier i Norge har skrevet om dette i løpet av høsten. SKSK har seilt fast med SSSL hver høst siden 2002 som del av lederutdanningen for sine kadetter og det har gitt målbare resultat. Grunnet ny utdanningsreform i Forsvaret, med oppstart høsten 2018, vil kadettene få endret sitt første semester og høsttoktet utgår. Dersom SSSL skulle miste avtalen med SKSK vil det kunne få dramatiske følger for skipets drift og stor sannsynlighet for nedbemanning.

Vi har i dag fått en av de meste gledelige nyhetene på lang tid og Forsvarets høyskole har bekreftet at de fortsetter avtalen med SSSL, men at tidsperioden nå vil forskyves fra september-desember til januar- mars med oppstart 2019. For SSSL har denne forskyvningen ingen betydningen da vedlikehold i denne perioden også kan utføres i september- desember.

Det er kontreadmiral Louise Dedichen som har fattet denne beslutningen og hun er veldig engasjert for å beholde og videreutvikle de gode praksisarenaene i utdanningen.

-«Vi lager et nytt utdanningssystem i Forsvaret, hvor vi tar vare på, og videreutvikler de beste læringsarenaene våre», sier hun.

For SSSL bekrefter dette at vi er en relevant og attraktiv opplæringsarena for fremtidens ledere.

Det er en gledens dag for Stiftelsen og vi takker alle som har bidratt til at det gode samarbeidet fortsetter med Forsvarets høyskole!

Kontaktperson Forsvarets høgskole : Eivind Byre, 95741540

Best regards and fair winds
Haakon Steinar Vatle

GENERAL MANAGER
+47 975 37 984 / +47 55 30 17 10

haakon.vatle@lehmkuhl.no
lehmkuhl.no

“Vi mener erfaringene som kadettene får på tokt med Statsraad Lehmkuhl er helt enestående. Derfor er vi veldig fornøyde med at vi kan fortsette dette samarbeidet” Kontreadmiral Louise Dedichen
Tilbake til toppen