Meny

Statsraad Lehmkuhl blir forskningsfartøy på «One Ocean»

Når Statsraad Lehmkuhl kaster loss for sin første jordomseiling «One Ocean Expedition», vil skipet fungere både som et opplæringsskip og et forskningsfartøy. Målet med jordomseilingen er å samle inn ny kunnskap om verdenshavene. En vitenskapelig komite med topplaget av norske havforskere har montert hypermoderne måleutstyr om bord.

“Havet står overfor en rekke utfordringer knyttet til klimaendringer, fiskeri, forsøpling, mikroplast, forsuring og redusert biologisk mangfold. ” Geir Huse, forskningsdirektør i Havforskningsinstituttet

I løpet av 20 måneder, fra august 2021 til april 2023, skal Statsraad Lehmkuhl seile mer enn 52 000 nautiske mil og besøke 36 havner rundt om i verden. Jordomseilingen skal ha fokus på utdanning, forsking og diplomati og hvordan vi kan skape en mer bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Unik mulighet
I tillegg til å ha eventyrlystne medseilere om bord, vil Statsraad Lehmkuhl også fungere som et forskningsskip under One Ocean Expedition. Jordomseilingens vitenskapelige komite, som ledes av Havforskningsinstituttet, har montert hypermoderne måleutstyr på Statsraad Lehmkuhl, både over og under vannlinjen. Gjennom målinger og observasjoner skal det samles informasjon om tilstanden i verdenshavene.

– One Ocean følger en rute som er relativt lite studert av forskningsfartøy. Det gir en unik mulighet for å samle inn store mengder observasjoner med en og samme plattform over alle verdenshavene. Om bord på et seilskip drevet av vindkraft vil dessuten datainnsamlingen skje på en bærekraftig måte, sier Geir Huse, forskningsdirektør i Havforskningsinstituttet.


Her sjekkes mulighetene for å feste måleinstrumenter i skroget til Statsraad Lehmkuhl, her i tørrdokk på Laksevåg. Geir Huse (til venstre) leder arbeidet.

Havet sentralt i løsningene
– Havet står overfor en rekke utfordringer knyttet til klimaendringer, fiskeri, forsøpling, mikroplast, forsuring og redusert biologisk mangfold. Samtidig er havet sentralt i løsningene for menneskeheten fremover, ikke minst for å kunne gi mat til en voksende befolkning. Det vitenskapelige programmet på One Ocean skal bidra med kunnskap om hvordan vi kan løse disse utfordringene, også med tanke på hvor stor påvirkning havet har på en rekke andre økosystemer, sier Huse.

Jordomseilingen skal samle data om blant annet:
– miljøstatus og menneskeskapt påvirkning på hav og marint miljø, for eksempel plastforsøpling
– fordeling og tilstedeværelse av ulike arter av fisk, marine pattedyr, maneter, krepsdyr, plankton og andre organismer.
– klima og påvirkningsfaktorer som temperatur, havforsurning, oksygenmålinger, bølgemålinger og andre meteorologiske målinger

Forskerne er opptatt av at utviklingen innen havnæringene framover må være kunnskapsbasert.
– Selv om det har blitt drevet en betydelig havforskning de siste hundre årene, er det fortsatt store kunnskapshull om havet, sier Huse.

Sanntids online-rapportering underveis
For å betjene det vitenskapelige utstyret og sende hjem rapporter, vil også forskere og studenter bli med på jordomseilingen, i tillegg til «vanlige» medseilere. Det planlegges også en sanntids online-rapportering av data, slik at flest mulig av publikum skal kunne følge aktiviteten om bord på Statsraad Lehmkuhl underveis i seilasen.

Disse skal drive forskning på ekspedisjonen:

Havforskningsinstituttet
Universitetet i Bergen
Norce
Bjerknessenteret
Nansensenteret
Polarinstituttet
Meteorologisk institutt
Niva

Av Helene Spurkeland

Tilbake til toppen