Meny

Får verdifulle verktøy for å studere havets helse

Forskningsutstyret til Statsraad Lehmkuhl får en betydelig oppgradering foran den neste One Ocean Expedition. En generøs gave fra Aanderaa/Xylem, en verdensledende leverandør av vann-sensorer, gir skipet et verdifullt nytt verktøy for å studere havets tilstand.

Avanserte sensorer for å overvåke havets tilstand

– Vi er stolte av å støtte Statsraad Lehmkuhl med en sensor-pakke på denne viktige ekspedisjonen, sier Mark Bokenfohr, produktsjef for hav og kyst hos Aanderaa/Xylem.

– Sensorene vil måle en rekke viktige parametere i havet, inkludert oksygen, saltholdighet, temperatur og klorofyll. Slike datasett er avgjørende for å forstå havets tilstand og identifisere områder som er truet av forurensning eller klimaendringer, sier Bokenfohr.
Felles lidenskap for havet: Haakon Valte (til høyre), direktør i Lehmkuhl-stiftelsen, uttrykker stor takknemlighet for Aanderaa/Xylems støtte til One Ocean Expedition gjennom donasjon av avanserte vannsensorer. Til venstre er Mark Bokenfohr, produktsjef for hav og kyst i Aanderaa/Xylem. Foto: Helene Spurkeland

Data i sanntid 
Sensorene skal monteres på skipet og brukes til å ta regelmessige målinger av vannkvaliteten underveis på den tolv måneder lange One Ocean Expedition, som starter i april 2025. Dataene vil være tilgjengelige for havforskere i sanntid, både om bord og på land. De vil også bli lagret for fremtidig analyse og gjøres åpent tilgjengelig for alle.

Under den første One Ocean Expedition ble det gjort en rekke målinger av vannkvaliteten om bord på Statsraad Lehmkuhl. Målingene fortsetter på den neste ekspedisjonen, som starter i april 2025.Foto: Ingrid Wollberg

Et viktig bidrag til havforskning og bærekraft
– Donasjonen fra Aanderaa/Xylem er et uvurderlig bidrag til den omfattende oppgraderingen av forskningsutstyret som skjer i sommer, sier Haakon Vatle, direktør i Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl.

– Sensorene gir oss muligheten til å samle inn mer verdifull data om havets tilstand. Der er en viktig milepæl i vår innsats for å fremme havforskning og bærekraft, sier Vatle.
I løpet av verkstedoppholdet sommeren 2024 vil Statsraad Lehmkuhl få en betydelig oppgradering av forskningsutstyret. Foto: Martin Koch.

Saltinnhold og smeltende isbreer
Et eksempel på sensorenes bruksområder er å måle saliniteten, altså saltinnholdet, i Nordvestpassasjen, der Statsraad Lehmkuhl skal seile høsten 2025.

– Disse målingene blir verdifulle bidrag til å forstå effekten av smeltende isbreer i Arktis og hvordan dette påvirker havnivåstigning, havforsuring og endringer i økosystemer, forklarer Mark Bokenfohr i Aanderaa/Xylem.

– Kunnskap om saltinnhold er også viktig for å overvåke forurensning og beskytte de sårbare arktiske ressursene.

I tidsrommet august-september 2025 skal Statsraad Lehmkuhl seile gjennom Nordvestpassasjen. Grafikk: Irene Nykrem

Samarbeid for et bærekraftig hav
– Støtten fra Aanderaa/Xylem motiverer oss enormt i arbeidet vårt. At et globalt selskap med 20 000 ansatte deler vår tro på prosjektet, bekrefter at vi er på rett vei, sier Vatle.
Statsraad Lehmkuhl seiler i det Karibiske hav under forrige ekspedisjon. Foto: Isak Okkenhaug

Et opplæringsskip med unike muligheter
Vatle presiserer at Statsraad Lehmkuhl ikke er et fullverdig forskningsskip.

– Vi er først og fremst et seiltrening og opplæringsskip, sier Vatle.

– Samtidig har One Ocean Expedition satt en ny kurs for oss. Den lange varigheten på våre ekspedisjoner betyr at skipet kan samle inn unike, sammenhengende datasett fra havområder som vanligvis er lite besøkt av vanlige forskningsskip.

Foto øverst: Malin Kvamme. Foto under: Hanna Thevik
Publisert 13. juni 2024 
Av Helene Spurkeland 

HØST-TOKT 2024 – LES MER HER

Tilbake til toppen